Adatkezelési tájékoztató

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK, TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI ADATAI KEZELÉSÉHEZ (Frissítve: 2020.01.06.)

Az adatvédelem kiemelten fontos a Carbo Kft. számára, ezért a természetes személyek adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan járunk el.

A hatályos jogszabályoknak, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban (nyilatkozatban) rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

 

Adatkezelő neve:
Carbo Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Bagi László u. 7.
Adószáma: 23374803-2-03
Telefonszám: + 36 (30)-300-8187
E-mail cím: info@carbo.hu
Weboldal neve: http://carbo.hu/

 

Hol és mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait:

Az Öntől kért adatokat (név, telefonszám, e-mail) székhelyünkön, a Carbo Kft. elektronikus és papíralapú adattároló rendszerében tároljuk. Árajánlatkérés esetén, ha nem lesz megrendelés 6 hónapon belül, akkor a természetes személy elérhetőségét töröljük 6 hónap múlva. Megrendelés esetén a számla kiállításától számított 6 évig megőrizzük az adatokat.

 

Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Ön személyes adatait az alábbi munkakörök ellátását végző munkavállalóink (mint adatfeldolgozók) kezelhetik.

 

Munkakörök:
árajánlat-készítő, ügyvezető, logisztikai vezető, kereskedelmi és pénzügyi vezető/ ügyintéző, könyvelő, csomagoló, fuvarozó
Adatkezelés célja: Üzleti kapcsolattartás (ajánlatok készítése, megrendelések, szerződések teljesítése, szállítás, számlázás, vevői-elégedettségmérés)

 

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból kívül álló harmadik személyekkel. A harmadik fél (Magyar Posta, futárszolgálat) részére továbbított személyes adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel.

 

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul.

 

Tájékoztatás az Önök jogairól:

 • Hozzáférési jog: Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól az info@carbo.hu e-mail címen vagy székhelyünk címén.
 • Hordozhatósághoz való jog: Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek.
 • Helyesbítés joga: joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, ill. a hiányos személyes adatainak pótlását.
 • Törléshez való jog: jogában áll bármely korábban már feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkban:
  • Nyitott megrendelése van, amely még nem került kiszállításra, vagy részlegesen szállítottuk ki
  • Rendezetlen tartozása van a Carbo Kft. felé
  • A tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tároljuk.
 • Az ellenvetés joga: Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Carbo Kft. jogos érdeke szerint történik. A Carbo Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.
 • A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést. Kifejezett hozzájárulása esetén fogjuk direkt marketinggel, ajánlattal keresni.
 • A korlátozás joga: Joga van kérelmezni, hogy a Carbo Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:
  • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Carbo Kft. jogos érdeke alapján, az Ön kifejezett nyilatkozata alapján korlátozzuk az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
  • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Carbo Kft.-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
  • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
  • Ha a Carbo Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Az adatvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása érdekében adatvédelmi munkatársunk kezeli a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket.

 

Adatvédelmi munkatárs / Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi munkatársunk (Csordás Erika) feladata, hogy a személyes adatait mindig pontosan, szükséges mértékben és meghatározott cél érdekében dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunkkal a info@carbo.hu e-mail-címen léphet kapcsolatba, vagy a +36 (30)-935-6512 telefonszámon.

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a Carbo Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1/391-1400).

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásairól mindig tájékoztatjuk Ügyfeleinket.